Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER
  Toplam Eğitim    1694
  Takvimdeki Eğitim    0
  Eğitim talebi    0
  Aktif firma    580
  Aktif üye    4717


  Los Angeles International University  İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı

  Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

  İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ve YÖNETİŞİMİ SİSTEMLERİ UZMANLIK PROGRAMI
  80 Saat - Haftasonu (Ctesi-Pazar)

  Eğitimin Amacı

  1990`lı yıllardan itibaren küresel bilgi ve iletişim toplumu dinamikleri ülkemizde de kültürel, siyasal, ekonomik ve sektörel anlamda yapısal kökten değişimleri zorunlu kılmıştır.

  Küresel rekabet ortamında tüm firmalar, müşteri beklentilerine çözüm üretebilecek nitelikli insan kaynakları oluşturup onları müşteri ve tedarikçilerle yönetiştirerek önce varlığını sürdürmekte daha sonra sürdürülebilir ve yönetilebilir büyümeye geçmek zorundadır.

  Bu program, dünyanın 1990`da başlattığı, bizim de 2000`li yıllarda katılmak zorunda kaldığımız, bu türden bir yolculuğun kilometre taşlarını gösteren ve yolculuğun nasıl yapılacağını anlatan bir paylaşımdır.

  Keza bu program insan kaynaklarımızın başarı ve performansının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

  Performansa dayalı insan kaynakları sistemleriyle bu program kurumsal adaletin gerçekleştirilmesi yolunun nasıl sağlandığını göstermektedir.

  Bu program aynı zamanda küreselleşmenin bir diğer mecburiyeti olan büyük resmi görebilme ve bütünleşik çözüm üretme konusunda yeterlilikleri ve yetkinlikleri geliştirmeye yönelik bir çalışmadır.

  Bu çalışma ayrıca, geçmiş yönetim süreçlerinin yöneticilik kariyerinden, günümüzün yönetişim süreçlerinin liderlik kariyerine yolculuğun en temel öğretisidir.


  Katılımcı Profili

  Değişimden yana olan ve geleceği yaratmayı hedeflemiş lider adayları, girişimciler, kurumunu ya da bölümünü yeniden yapılandırmak veya geliştirmek isteyen tüm yöneticiler, insan kaynakları uzman ve yöneticileri, yönetim danışmanlığını hedefleyenler katılmalıdır.

  Program İçeriği

   Yönetim Biliminin Gelişimine Vizyonel Bir Bakış Açısı ve Trendler

   Corporate Governance ( Yönetişim ) Literatürü

   Merkezi Yönetim Süreçlerinde Yönetim Vizyonu, Yönetim - Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü ( Sermaye Süreçleri Organizasyonel Yapıları )

  · Merkezi Yönetimlerde Kuvvetler Birliği ve Kurum Kültürü

  · Merkezi Organizasyonlarda İyileşme Re-organizasyon

  · Sermaye Süreçlerinde Merkezi Organizasyonlarda Kalite Süreci

  · Toplam Kalite Yönetimi

   Yönetişim Süreçlerinde Organizasyon Yapıları ve Kurum Kültürü (Bilgi Süreçleri Organizasyonel Yapıları)

  · Yönetişen, Proje Matriks Organizasyonlar ( Bilgi Süreçleri Organizasyonu )

  · Proje Matriks Organizasyonlarda Kuvvetler Ayrılığı Prensibi

  · Yönetim / Yürütüm / Yargı Ergi

  · Proje Matriks Organizasyonlarda Kurum Kültürü

  · Bilgi Süreçlerinde Proje Matriks Organizasyonlarda Kalite Süreci

  · İnsan Odaklı Bütünsel Yeşil Kalite ve Stratejik Yönetim

   Organizasyonlarda Büyüme, Kurumsallaşma ve Değişim Süreci

  · Merkezi Organizasyonlarda Kurumsallaşma

  · Proje Matriks Organizasyonlarda Kurumsallaşma Süreç

   Dünyayı Kurumsal Yönetime (Yönetişim ) Taşıyan Zorunlu Süreç

   Çözüm Olarak Sosyal Sermaye, Yönetişim ve Yönetişim İlkeleri

  · Sosyal Sorumluluk

  · Şeffaflık, Bilgilendirme

  · Hesap Vericilik, Bilgilendirme

  · Kurumsal Adalet

  · Yönetişim Endeksi Yasası ve Derecelendirme

  o Pay sahiplerinin Haklarının Korunması

  o Şeffaflık ve Kamuoyunu Aydınlatma

  o Paydaşların Haklarının Korunması

  o Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

   Yönetişime Geçebilmenin Ana Yol Haritası

  · Felsefede Değişim (Müşteri Beklentilerinin Yönetişimi ve Müşteri Odaklılık)

  · Organizasyonel Yapıda Değişim (Proje Matriks Organizasyonel Yapı)

  · Kurumsal Kaynak SWOT’’ları

  · İş Hedefleri ve Projeler (Ölçme Sistemleri ve Balanced Score Card )

  · IT/MIS/ERP/e-CG (Ölçebilme sistemleri)

  · Öz Değerleme, İç Denetim (Denetim Değerleme Sistemleri)

  · Süreç Yönetimi, 6 Sigma ( Açıklıkların Yönetimi)

   Değişim Yönetimi (Reformist Yaklaşım)

  · Merkezi Organizasyonlarda Değişim

  · Değişim Yönetiminde Gerekli Şartlar

   Reengineering Yeniden Yapılanma Yönetimi (Radikal Yaklaşım)

  · Merkezi Organizasyonlardan Proje Matriks Organizasyonlara Değişim

  · Yönetimden Yönetişime Değişim

   Benchmarking ( Kıyaslama )

  · Kurum içi Kıyaslama

  · Kurum dışı Kıyasla

   E.R.P. Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetimi

  · Sermaye Süreçlerinde E.R.P.

  · Bilgi Süreçlerinde E.R.P.

   Kurumsal Kaynaklar, Sosyal Sermaye ve İnsan Kaynağı

   İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tarihçesi

  · Sermaye Süreçleri ve Personel Yönetimi

  · Bilgi Süreçleri ve İnsan Kaynakları Yönetimi

  · 2000’li Yıllar, İnsan Kaynakları ve Proses-Süreç Yönetimi yaklaşımı

   İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, Proses Analizi

  · İletişim Kanallarının Oluşturulması ve İletişim

  · Kurumun, Hedeflerinin, Yönetim Felsefesinin, Kurum Kültürünün Tespiti

  · Proses ve Süreç Analizi

  · Proses Haritalarının Çıkarılması

  · Kurumun Organizasyon Yapısının ve İyileştirilecek Proseslerin Saptanması

  · Kurumun Proses ve Süreç Tespitinden Sonra Organizasyon Yapısının Tespiti

  · Organizasyonun ve Eksik Proseslerin Süreçlerin Tespiti

  · Organizasyonun Temel Alt Proses ve Temel Alt Süreçlerinin Tam Tespiti

   İnsan Kaynakları Yönetimi Prosesleri, İnsan Kaynakları Analizi

  · Diagnostik Çalışmaları ile Tüm Çalışanlarla birebir Görüşmeler

  · Tüm Çalışanlara Yönelik Database Oluşturma

  · Diagnostik Öncesi Çeşitli Kimlik ve Kişisel SWOT Anketleri Yapma

  · Birebir Görüşmelerde Yeterliliklerin Saptanması

  · Yetkinliklerin Saptanması (Akademik, Mesleki, İngilizce, Bilgisayar )

  · Kimlik Özellikleri, Mesleki Kimlik Analizi

  · Kurum İçinde Üstlendiği Görev, Proses, Süreç, Proje

  · Kurum İçinde Üstlenebileceği Görevler ve Hedefleri

  · Proses, Süreç, Rol, Yeterlilik, Yetkinlik Karşılaştırmaları

  · Yeni Organizasyonel Yapı ile Çalışanların Uyumlaştırılması

   Organizasyondaki Eksik İnsan Kaynağının Tespiti ve Seçimi

  (Yetkinlik ve Yeterlilik Bazlı Stratejik İnsan Kaynakları Seçme Yerleştirme)

  · Organizasyondaki Proses ve Süreçlere Göre Eksik Personelin Tespiti

  · Bu Personelin Yeterlilik, Yetkinlik Kabiliyetlerinin Tespiti

  · İlan Süreci

  · CV Üzerinde Ön Eleme

  · Kişisel Genişletilmiş SWOT Analizi

  · İngilizce yeterlilik ve mesleki bilgi testleri

  · Mesleki kimlik ve Liderlik Testleri

  · Görüşmelerde Yeterliliklerin Tespiti ve Kısaca Kurumun Tanıtımı

  · Role Play ve Outdoor Seçim Süreci

  · Seçilen Adaylara Ücret, Prim Performans Sistemlerinin Tanıtılması ve Yüz yüze Seçim Süreci

  · Mülakat Teknikleri ve İşe Kabul

   Seçilen Personelin İstihdamı Rotasyon ve Oryantasyonu

  · Ön İş Akdi

  · İşe Başlama ve Özlük İşlemleri

  · Tüm Kurum Prosesleri İle İlgili Rotasyon Programı

  · Kurum Ürün ve Hizmetlerinin Tam Öğrenilmesi

  · Kurum Kültürü, Değerler, Hedeflerin Paylaşımı ve Oryantasyonun Sağlanması

  · Kurumsal El Kitabının Verilmesi

  · Görev Üstleneceği Departman yada Takımın Süreçlerinin Tanıtılması

  · Üstleneceği Temel Süreç Destek Süreci ve Proje Süreçlerinin Tespiti

  · İlgili Konularda Koçluk Yapılarak İşbaşı Eğitiminin Tamamlanması

  · Proses ve Süreçlerin Tam Yetki ve Sorumlulukla Delege Edilmesi

   Performans Yönetim Sistemi

  · Merkezi Organizasyonlarda Performans Yönetim Sistem Zorlukları

  · Proje Matriks Organizasyonlarda Performans Yönetim Sistemi ve Ölçülebilme

  · Performans Yönetim Sistemleri

  · Subjektif Performans Sistemleri

  · Objektif Performans Sistemleri

  · Takım Performansı ve Özdeğerlendirme

  · Kurum Performansı ve Kurumsal Karne (BSC)

   Ücret Yönetim Sistemi

  · İş Güçlüğü ve İş Değerleme Sistemleri

  · Kök Ücret

  · Ek Ücret

  · Değişebilir Ücret

  · Fayda Paketleri

  · Performansa Dayalı Ücret

  · Yeterlilik ve Yetkinlik Farkları

  · Merkezi Organizasyonlarda Ücret Sistemi

  · Proje Matriks Organizasyonlarda Ücret Sistemi

   Ödül ve Prim Sistemleri

  · Merkezi Organizasyonlarda Prim Sistemleri

  · Öneri Ödül Sistemleri

  · Proje Matriks Organizasyonlarda Prim Sistemi

   Eğitim ve Çalışanların Sürekli Geliştirilmesi

  · Eğitim İhtiyaç Analizleri

  · Kurum İçi Toplu Kurumsal Eğitim Tespitleri ve Programı

  · Kurumsal Eğitimlerin Konu ve İçeriklerin Tespiti

  · Eğitimi Verebilecek Kurum İçi Eğitimci Tespiti

  · Yoksa Profesyonel Eğitimci Seçimi

  · Eğitimin Yapılacağı Yer ve Organizasyonu

  · Kurum Dışı Bireysel Katılım Eğitimleri Tespiti

  · Eğitim Değerlendirme, Eğitimci Değerlendirme

  · Eğitim İzleme ve Alınan Eğitimin İş Proses ve Süreçlerine Katkısının İzlenmesi

  · Cuma öğleden sonra Konferansları, Cumartesi Sunumları

   Kariyer Geliştirme

  · Kariyer Geliştirme

  · Performans Görüşmeleri Sırası yada Sonrasında Zayıf Alanların Geliştirilmesi

  · Dönem İçi İzleme ve Geliştirme

  · Merkezi Sistemlerde Kariyer Planlama ve Güçlükler

   Workshoplar

  · 50 Maddelik Uygulama Yol Haritası

  · E-Yönetişim

   Özlük İşlemleri

  · Ülkemizde Çalışma Yaşamını İlgilendiren Kanunlar ve Bu Kanunlara Genel Bakış

  · Bir Elemanın İşe Alınması ve Sigortalılık İşlemleri

  o Tamamlanması Gereken Evraklar

  o Takip Edilmesi Gereken Yasal İşlemler

  o Resmi Bildirimler

  · Hizmet Akdi

  o Hizmet Akdi Türleri

  o Hizmet Akitlerinde Bulunması Gereken Maddeler

  · Ücret

  o Ücret Türleri

  o Ücretin Ödenmesi

  o Ücret Üzerindeki Yasal Kesintiler

  o Yasal Parametreler

  o Ücret Bordrosu Hesaplaması

  o Asgari Geçim İndirimi

  · Çalışma Süreleri

  · Fazla Mesai

  · İzinler

  · İşten Ayrılma ve Tazminatlar

  o Tazminat Hesaplamaları

  o İşten Ayrılmalarda Yapılacak İşlemler

  o Resmi Bildirimler

  · İşsizlik Sigortası

  · İşçi Sağlığı İş Güvenliği

  · SGK Yasası Önemli Maddeleri

  · Örnek Vaka İncelemeleri

  · Örnek Yargıtay Kararları

   İnsan Kaynakları Yöneticisinin Kimliği ve Liderlik

  · Kimlik Doğrusalı Üzerindeki Yeri

  · Yeterlilik ve Yetkinlikleri

  · Liderlik ve Analizleri

   Organizasyonda Delegasyon ve Önemi

  · Delegasyon

  · Neden Önemli

  · Neden Delege Etmek Zor

   Çalışanların Motivasyonunu Geliştirme

  · Merkezi Sistemlerde Motivasyon Araçları ve Maslow

  · Proje Matriks Organizasyonlarda Motivasyon

   Takım Çalışması

   Kişisel Kalite ve Bilgi Sistemleri

   Süreç Yönetimi ve Problem Çözme Sistematiği

   Proje Yönetimi ve Balanced Score Card Sistemi

   Toplantı Kültürü


  Bu eğitim için eğitim tarihi girilmemiş veya tarihi geçmiş olabilir.


   

  Bu eğitimi istediğiniz tarihler arasında almak için talebinizi Eğitim Talepleri Bölümüne Ekleyebilirsiniz.
  Eğitim talebi bırakarak hem istediğiniz zaman eğitimi alabilir hem de daha uygun teklifler alabilirsiniz.

  Eğitim Talebi oluşturun

   


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı