Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER


  Los Angeles International University

  Yazdırılabilir versiyon   Geri
  1962 görüntülenme
  (19.8.2008)
  Ücret Ve Terfi Yönetiminde Nasıl Bir Yol
  Ücret, personelin çalışması sonucunda belirli bir dönemde elde ettiği maddi değerdir. Ücretleme ise, doğrudan veya dolaylı olarak ödüllerin eşit ve hakça dağıtımını sağlamak amacı ile personelin katkılarının değerlendirilmesi anlamına gelir. Ücretlem
  Ücret Ve Terfi Yönetiminde Nasıl Bir Yol İzlenir?

  Ücret, personelin çalışması sonucunda belirli bir dönemde elde ettiği maddi değerdir. Ücretleme ise, doğrudan veya dolaylı olarak ödüllerin eşit ve hakça dağıtımını sağlamak amacı ile personelin katkılarının değerlendirilmesi anlamına gelir. Ücretleme, genel olarak iş analizi ile başlayan ve analiz sonunda iş tanımlarının yapılması, iş değerleme, ücret araştırması, ücret yapısının oluşturulması, ücretle ilgili yönetim politikalarının belirlenmesi ve ücret ödeme aşamalarında meydana gelir.

  İş Analizi ve İş Tanımları: İş analizi her bir işin niteliğini ve o işin görüldüğü çevre ve şartları gözlem ve inceleme yolu ile belirleme ve bunlarla ilgili bilgileri yazıya dökme işidir. İş tanımı ise, yapılacak iş ve görevin içerik ve kapsamının, bu kapsamda yer alan işlemlerin, temel özelliklerinin, sorumluluklarının ve çalışma şartlarının açıklanması ve yazıya dökülmesidir.

  İş Değerlemesi: İş değerlemesi, işlerin ayrıntılı analiz ve tanımlarının yapılarak aralarındaki farklılıkları ortaya koyma ve birbirlerine göre nispi değerlerini sistematik bir şekilde belirleme sürecidir. İş değerlemesi çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Her işletme kendi yapısına, çalışma konusuna, özelliklerine ve büyüklüklerine en uygun düşen yöntemi seçip uygulayabilir. Bu yöntemlerin dört tanesi çok önemlidir ve iki grupta toplanır: Sayısal olmayan yöntemler (Karşılaştırma ve sıralama, sınıflama), sayısal yöntemler (puan ve faktör karşılaştırma).

  Karşılaştırma ve Sıralama Yöntemi: İşler bir bütün olarak düşünülür ve bağlı bulunduğu grup içinde etkili olan herhangi bir faktöre (güçlük, kolaylık, önem, ağırlık, zorluk, bilgi ve tecrübe gibi) göre birbirleriyle karşılaştırılarak sıralanır. Mesela bir bölüm içinde dört iş varsa bu işlerin her biri belirli bir faktöre göre diğerleriyle karşılaştırılır. En fazla işaret alan ilk sırada olmak üzere, bu dört iş sıralanır.
  Sınıflama Yöntemi: Bu yöntemin en belirgin özelliği, işlerin belirli sınıflar ya da dereceler içinde değerlendirilmesidir. önce sınıflar belirlenir ve tanımlanır, daha sonra bu sınıfların gerektirdiği niteliğe göre işler gruplara ayrılır. Sınıflandırılmış olan işler daha sonra kendi içinde sıralama yöntemiyle dizilirler.
  Puanlama Yöntemi: İş değerlemesi çalışmalarında en çok kullanılan ve geçerli olan yöntemdir. Sayısal olmayan yöntemlerden en önemli farkı, sayısal bir tabana dayanmasıdır. İşlere verilen toplam puanlara göre değerleme gerçekleştirilir. Öncelikle işlerin değerlemesinde kullanılacak faktörler belirlenir. Bu faktörler, belirli esaslara bağlı olarak ve belirli sayılarla derecelendirilir. Değerlemeye tabi olan işlerin faktör ağırlıklarına göre puanları dağıtılır. En yüksek puanı alan iş ilk sıraya yerleştirilir.
  Faktör Karşılaştırma Yöntemi: Puan yöntemine benzeyen faktör karşılaştırma yönteminde puan yerine ücretler ön plana çıkar. Bu yöntemde değerlemeye tabi tutulacak olan işler belirlendikten sonra karşılaştırmada kullanılacak faktörler seçilir. Her faktöre göre işler sıralamaya tabi tutulur. Daha sonra, seçilen işlerin karşılaştırılması ile nispi değerleri parasal olarak belirlenir.
  Doğrudan Ücret Ödeme Sistemleri

  Zaman Esasına Göre Ücret Sistemi (Saatlik, günlük, haftalık, aylık

  Başarı Esasına Göre Ücret Sistemi

  1-Liyakata Dayalı Ücret Sistemi

  2-Teşvik Edici Ücret Sistemi

  a-Kişiye yönelik teşvik edici sistemler

  Parça başı ücret sistemi
  Primli sistemler (miktar, kalite, tasarruf, devamlılık)
  Komisyonlar
  b-Gruba yönelik teşvik edici sistemler

  Parça başı ücret sistemi
  Primli sistemler (miktar, kalite, tasarruf, devamlılık)
  Komisyonlar
  c-Örgüte yönelik teşvik edici sistemler

  Kazanç paylaşma planları

  Kıdem Esasına Göre Ücret Sistemleri
  Götürü Usulde Ücret Sistemleri
  Dolaylı Ücret Ödeme Sistemi

  Yakacak Yardımı
  Çocuk ve çalışmayan eş yardımı
  Ücretli mazeret izinleri
  Sağlık ve hayat sigortası
  Personelin çocuklarına eğitim bursu
  Ücretsiz yeme, içme, giyinme, ulaşım yardımları
  Lojman gibi her türlü maddi yardım ve kolaylıklar
  İşletmelerde Terfi Sistemi: İşletmelerde, terfi, bir kişiyi, sorumluluklarını artırarak eğitimini daha iyi kullanabileceği bir pozisyona getirmekten ibarettir. Ancak terfi sistemleri her zaman adil ve doğru işlemediği sürece işletmeye verdiği zarar, yararlarından daha fazla olur. Bunun en güzel örneği yüksek sayıda personel devri olarak gösterilebilir. Bazen bir kişiyi terfi ettirmek ona zarar da getirebilir. Yapılan bir araştırmaya göre, beyaz yakalılar ya da üst düzey yöneticiler, boş zamanlarını ve aile faaliyetlerini kaybedecekleri endişesi ile terfi olmaktan memnun olmuyorlar. Mavi yakalı çalışan için terfi, bir ödülken beyaz yakalı çalışan için motivasyonu bozan bir faktör olabilir.

  Öyleyse terfi sistemlerini doğru uygulayabilmek işletme için önem taşımalıdır. Bilinen terfi sistemleri ikiye ayrılır:

  Resmi terfi sistemleri
  Gayriresmi terfi sistemleri

  Günümüzde çoğu işletme hala gayriresmi terfi sistemleriyle şirket içindeki çalışanların statülerini değiştirmektedir. Gayriresmi terfi sisteminde yönetici, çalışkan olduğuna inandığı, daha evvel çalışıp memnun kaldığı ya da bir tanıdığı olduğu için o çalışanın terfi etmesini sağlar. Gayriresmi terfi sistemlerinin en büyük dezavantajı önyargıdır. Eğer bir çalışan, yönetici gözünde, bir defaya mahsus olsa da verilen bir görevi başarı ile tamamlayamamışsa terfi etmesi çok zor bir olasılık haline gelir. Bundan dolayı da her ne kadar başarılı projeler yapsa da gerekli ödülü ve terfiyi alamayan, belki şirket için inanılmaz faydaları olan çalışan bir süre sonra şirketinden kopar, motivasyonu ve iş tatmini düşer ve sonunda işi bırakır. Sonuç bazen iş bırakmayla sonuçlanmasa da, yöneticisinin önyargısından haberdar olan çalışan daha da başarısız olma korkusuyla çalışır ve baskıdan dolayı bir süre sonra daha fazla hata yapmaya başlar. Ancak gayriresmi terfi sisteminin avantajı olarak, gerçekten performansını yakından izlediğiniz, bireysel olarak da anlaşabildiğiniz bir kişiyi şirkette önemli bir pozisyona getirmek şirket içinde sağlıklı ilişkiler açısından önem taşır.

  Resmi terfi sistemi iki basamaktan oluşur:

  Şirket içindeki her işin görev tanımının yapılması, bu iş için gerekli olan eğitimin, yeteneklerin belirlenmesi (İş Tanımı)
  Çalışanın tarafsız bir değerlendirmesinin yapılması ve mevcut iş için gerekli olan yetenekler ve eğitim ile çalışanın şu an sahip olduğu eğitim ve yeteneklerin incelenmesi ve aralarındaki farka bakıp karar verilmesi (Performans Değerlendirme).
  Resmi terfi sistemlerinde personel uzmanının rolü çok büyüktür. Uzmanın, çalışanın zayıf ve güçlü yanlarını ortaya koyabilecek uygun ölçüm prosedürlerini bulup yorumlaması gereklidir. Çalışanın mevcut performansı düşük olabilir ancak yüksek bir potansiyele de sahip olabilir. Başarısızlığının sebebi doğru zamanda doğru işi yapmamaktan kaynaklanabilir. İnsan kaynakları uzmanına düşen iş, doğru ve tarafsız ölçümlerle şirket için gerçekten yararlı olabilecek kişiyi seçmektir. Bunlara ek olarak işletmelerde iki tür terfi sistemi daha bulunmaktadır:

  Kapalı terfi sistemi
  Açık terfi sistemi

  Açık terfi sisteminde, şirket, her çalışanının terfi etme potansiyeline sahip olduğunu düşünür, terfi etmelerini sağlamak için onları cesaretlendirir ve hatta şirket içinde boşalan pozisyonlara terfi edileceğini duyurur. Açık terfi sisteminin şirkete büyük faydaları olabilir. Örneğin, duyuru yapılması rekabeti getirir; rekabet de çoğu zaman kaliteyi, performans yüksekliğini ve üretkenliği çoğaltır. Şirket yıkıcı rekabeti zamanında fark etmeli ve engellemelidir. Çünkü yıkıcı rekabet motivasyon ve iş düşüklüğüne, örgütsel bağımlılığı düşürmeye, işi bırakmaya ve hatta sabotaja yol açar. Ayrıca çalışanların özgüvenlerini kaybetmelerini ve daha fazla hata yapmalarına da sebep olabilir.

  Kapalı terfi sisteminde ise, şirket her türlü terfi olanaklarını gizli tutar ve her çalışanını değil sadece belli çalışanını ‘terfi edebilecek düzeyde’ diye değerlendirir.


  Kaynak: insankaynaklari.com

   


  Eğitim Duyuruları

     TAVSİYE EĞİTİMLER      EĞİTİM FİRMALARI      FİRMALAR
 • Satınalma Yönetimi ve Teknikleri
 • Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
 • Yöneticilik Becerileri Eğitimi
 • Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sert. Prg
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Keytorc Teknoloji Hizmetleri
 • UXservices
 • Ba-Works
 • İstanbul Kurumsal Gelişim
 • Eğitim Duyuruları

 •    Diğer Konular


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı