Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER


  Los Angeles International University

  Yazdırılabilir versiyon   Geri
  1864 görüntülenme
  (19.8.2008)
  Personel Güçlendirme İle Yetki Devri Ara
  Personel güçlendirme, global değişim ve rekabetin ortaya çıkardığı veya önemini artırdığı yeni bir yönetim kavramı. Bir yönetim kavramı olarak güçlendirme; yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile kişilerin karar verme haklarını/y
  Personel Güçlendirme İle Yetki Devri Arasında Ne Fark Vardır?


  Personel güçlendirme, global değişim ve rekabetin ortaya çıkardığı veya önemini artırdığı yeni bir yönetim kavramı. Bir yönetim kavramı olarak güçlendirme; yardımlaşma, paylaşma, yetiştirme ve ekip çalışması yolu ile kişilerin karar verme haklarını/yetkilerini arttırma ve kişileri geliştirme süreci olarak tanımlanabilir. Bir başka deyiş ile güçlendirme, çalışanların, kendilerini motive olmuş hissettikleri, bilgi ve uzmanlıklarına olan güvenlerinin arttığı, inisiyatif kullanarak harekete geçmek arzusu duydukları, olayları kontrol edebileceklerine inandıkları ve organizasyonun amaçları doğrultusunda uygun ve anlamlı buldukları işleri yapmalarını sağlayan uygulamaları ve koşulları ifade eder.  Çalışanlar işleri üstünde kontrol ve sahiplenme hissettiklerinde personel güçlendirme gerçekleşir. Güçlendirilmiş bireyler, yaptıkları işlerin kendilerine ait olduğunu hisseder ve yaptıkları işlerin sonuçlarının kendilerine ait olduğunu bildiklerinden daha fazla sorumluluk üstlenir. İşlerin yapılmasında inisiyatif gösterirler, işlerinden hoşlanırlar ve bunun sonucunda işletme içindeki etkinlikleri artar.  Personel güçlendirme ile ilgili çeşitli tanımlardan söz etmek mümkün. Bir kaynak, personel güçlendirmeyi çalışanların, yaptıkları işlerin sorumluluklarını kendilerine yüklemek olarak tanımlar. Başka bir kaynak, personel güçlendirmeyi, gücün çalışanlar ile paylaşılması ve bunun sonucunda çalışanların kendilerine ve şirkete yaptıkları katkının bilincine varmaları olarak yorumlar. Personel güçlendirme, başka bir tanıma göre, yöneticilerin ve çalışanların kendilerini ve işlerini etkileyecek kararların verilmesinde gücü paylaşmak olarak açıklanır. Son olarak, personel güçlendirme, çalışanın kendi etkinliğine olan inancını güçlendirme süreci olarak tanım bulur.Çalışanın öz-yeterlilik hissini geliştirebilecek her türlü yönetim şekli personel güçlendirmeyi sağlar.  Sosyal psikolog Bandura’ya göre, personel güçlendirme dört şekilde gerçekleşebilir;

  Stres ve endişe anlarında kişiye olumlu duygusal destek vermek,
  Olumlu yönde ikna edici ve cesaretlendirici sözler söylemek,
  Başkalarının etkinliklerini izlemeyi sağlamak,
  Aktif olarak başarılı bir işle görevlendirmek.
  Bunun yanı sıra, örgüt ortamında kişilerin, kendilerini güçsüz hissettikleri faktörlerin saptandığı çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalarda, kişilere güçsüzlük hissi veren faktörler;

  Örgütsel Etmenler
  Belirli örgütsel değişimler, transferler
  Riskli girişimler
  Aşırı rekabet baskıları
  Bürokratik ortamlar
  Düşük iletişim ve sınırlı network sistemleri
  Aşırı merkezileştirilmiş şirket kaynakları
  Yönetici Tarzı
  Otoriter (Yüksek Kontrol)
  Olumsuzluk (Hatalar üzerine odaklanma)
  Davranış ve sonuçlar üzerine nedensiz davranışlar
  Ödüllendirme Sistemleri
  Düzensizlik (Keyfi ödüllendirmeler)
  Rekabete dayalı ödüllerin düşüklüğü
  Yenilikçiliğe dayalı ödüllerin düşüklüğü
  İş Tasarımı
  Rol belirsizliği
  Teknik destek ve eğitim eksikliği
  Gerçekçi olmayan hedefler
  Uygun otorite eksikliği
  Düşük iş çeşitliliği
  İş performansı ile yakın ilişkisi olan kararlara, etkinliklere ve toplantılara düşük katılım
  Uygun/Gerekli kaynakların eksikliği
  Kural ve yönetmeliklerin fazlalığı
  Rutin işlerin fazlalığı
  İlerleme fırsatlarının düşüklüğü
  Anlamsız hedefler/görevler
  Üst yöneticisi ile sınırlı iletişim olarak sıralanıyor.
  Personel güçlendirme kavramı yakından incelendiğinde katılım, yetki devri ve motivasyon ile yakından ilişkili olduğu görülür ancak personel güçlendirmenin farkı; diğer kavramlara oranla daha geniş bir anlam tanımı ve uygulanma zorluğu olmasıdır.  Kavramlar tek tek incelendiğinde katılım, işletme içinde çalışanların karar verme sürecinde aktif rol almalarını ifade eder. Katılımın artması ile çalışanların motivasyonları ve işlerine karşı olan olumlu tutumları da artar. Personel güçlendirmenin bir boyutu da çalışanların yönetime mümkün olduğunca katılmalarını sağlamaktır. Yetki devrinde ise, yönetici herhangi bir alanda kendisine verilmiş olan karar verme yetkisini, kendi isteği ile belirli şartlar altında astına devreder. Ancak yönetici gerekli gördüğünde bu hakkı tekrar geri alabilir.
  Personel güçlendirmenin de yetki devri boyutu bulunmaktadır ancak buradaki anlayış yetki devrinden farklıdır. Yetki devrinde esas, yöneticinin işin sonunda hala sorumlu kişi olması ve gerekli gördüğü ya da daha iyi sonuçlar elde edebileceğini düşündüğü durumlarda kendine ait olan bir hakkı, geçici olarak astına devredebilmesidir. Güçlendirme kavramında ise, işi yapan kişinin, işletmenin tepe yöneticilerine göre bu alanda uzman olduğu anlayışı egemendir. Kısacası bu alanda uzman olduğundan kişi, yaptığı işin sahibi gibidir ve doğal olarak iş hakkındaki fırsatları görüp karar vermesi kişinin inisiyatifine kalmıştır. Kısacası yetki zaten işi yapmakta olan kişinindir. Motivasyon kavramının özünde ise çalışanın performansını yükseltmek için uygun şart ve ortamların yaratılması yatar; çalışanın nasıl kontrol edileceği ve yönlendirileceği önem taşır.

  Güçlendirme kavramında ise kontrol çalışandadır. İşletmenin asıl amacı, çalışanın kendini yetiştirmesi ve bunun sonucunda işinde başarı kazanabilecek kararlar alabilmesidir.


  Kaynak: www.insankaynaklari.com

   


  Eğitim Duyuruları

     TAVSİYE EĞİTİMLER      EĞİTİM FİRMALARI      FİRMALAR
 • Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
 • Yöneticilik Becerileri Eğitimi
 • Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sert. Prg
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Satınalma Yönetimi ve Teknikleri
 • UXservices
 • İstanbul Kurumsal Gelişim
 • Eğitim Duyuruları
 • Ba-Works
 • Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

 •    Diğer Konular


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı