Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER


  Los Angeles International University

  Yazdırılabilir versiyon   Geri
  1888 görüntülenme
  (17.9.2008)
  BASEL II
  Ülkelerin merkez bankalarının bir araya gelerek oluşturduğu BIS’in (Bank for International Settlements) 1988’de yayınladığı BASEL I standartlarının yetersiz kalması üzerine 2008 yılında uygulamaya başlanması planlanan geliştirilmiş bankacılık risk yö
  BASEL II

  Basel II Nedir?

  Ülkelerin merkez bankalarının bir araya gelerek oluşturduğu BIS’in (Bank for International Settlements) 1988’de yayınladığı BASEL I standartlarının yetersiz kalması üzerine 2008 yılında uygulamaya başlanması planlanan geliştirilmiş bankacılık risk yönetimi standartlarıdır.

  Basel II`nin Genel Etkileri

  Uygulamanın başlaması ile firmaların ve kullanılacak kredinin risk seviyesi doğrudan kredi maliyetini etkileyecektir. Bu noktada firmalara bağımsız denetim kuruluşları ve bankalar tarafından verilen derecelendirme notu önem kazanmaktadır. Kredi verilen firmanın derecelendirme notu düştükçe banka daha çok risk alacak, karşılık olarak daha çok sermaye tutacak dolayısıyla daha çok kaynağını getiriden mahrum bırakacaktır. Bunun sonuncu olarak kredi notu düşük firmalara kullandırılacak kredinin maliyeti artacaktır. Bu konu kadar önemli diğer bir faktör de henüz üzerinde tam bir mutabakat sağlanmasa ve tartışmalar devam etse de kredi teminatı olarak bugüne kadar kabul edilen müşteri çek-senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletlerinin BASEL II’de teminat olarak kabul edilmemesidir. Müşteri çek-senetleri ile ortak ve grup şirketi kefaletleri Basel I kapsamında da kabul edilmemekteydi. Basel II standart yöntemi kullanan bir banka için bu bakımdan herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Kaldı ki; 2009 yılından itibaren Basel II kapsamında ileri yöntemlere geçme başvurusu yapan bankalar, Müşteri çek-senetleri ; hatta kefaletleri dahi resmi hesaplamalarında kullanabileceklerdir.

  Basel II ve KOBİ Tanımı

  BASEL II ile birlikte yıllık toplam cirosu 50 Milyon EUR altında olan firmalar KOBİ olarak nitelendirilecektir. Bununla birlikte KOBİ’ler 2 alt sınıf altında toplanacaktır;

  Perakende KOBİ: Bir bankadaki nakit ve gayrinakit kredilerinin toplamı 1 Milyon EUR’nun altında olan KOBİ’ler o banka için Perakende KOBİ olarak nitelendirilecektir.

  Kurumsal KOBİ: Bir bankadaki nakit ve gayrinakit kredilerinin toplamı 1 Milyon EUR’nun üstünde olan KOBİ’ler o banka için Kurumsal KOBİ olarak nitelendirilecektir.

  Bu sınıflamadaki önemli nokta KOBİ niteliğinde olan bir firma bir bankada toplam riskinin 1 Milyon EUR üzerinde olması nedeni ile Kurumsal KOBİ sınıfına girerken diğer bir bankada 1 Milyon EUR altında kredi kullanması nedeni ile Perakende KOBİ sınıfına girmesidir.

  Perakende KOBİ ve Kurumsal KOBİ Ayrımının Etkisi

  Mevcut sistemde (BASEL I) firmalara verilen krediler risk yapısına bakılmaksızın, teminat yapısı dikkate alınarak büyük oranda %100 risk ağırlığına sahipken BASEL II ile birlikte kurumsal portföydeki firmaların risk ağırlığı firmanın kredi notuna göre değişecektir. Risk Ağırlığı bankaların söz konusu firma için karşılık olarak tutacağı sermaye miktarını dolayısıyla banka için getirisiz sermaye miktarını gösterdiğinden risk ağırlığı arttıkça firmanın kullanacağı fonun maliyetinin artması, risk ağırlığı azaldıkça söz konusu fonun maliyetinin azalması kaçınılmazdır.Önemli olan konu; kurumsal portföyde bulunan firmaların daha uygun fiyatla borçlanabilmesi için mutlaka bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından verilmiş bir nota sahip olması gerekliliğidir. Aksi takdirde derecelendirilmemiş bu tür firmalar %100 risk ağırlığına tabi olacak ve risk ağırlığı Türkiye’nin risk ağırlığından daha iyi olamayacaktır.

  Perakende portföyde yer alan firmalar için ise bağımsız uluslararası derecelendirme kuruluşları tarafından derecelendirme notu verilmiş olmaksızın %75 risk ağırlığı uygulanacaktır.

  Bu durumda derecelendirme notu olmayan bir KOBİ bir bankadaki riskinin 1 Milyon EUR üzerinde olması nedeni ile Kurumsal KOBİ olarak nitelendirilecek, %100 risk ağırlığına tabi olacak ve daha yüksek maliyetle borçlanabilecekken aynı firma diğer bir bankadan 1 Milyon EUR altında kredi kullanıyorsa o bankanın Perakende KOBİ portföyünde yer alıp derecelendirme notu o bankanın Perakende KOBİ portföyünde yer alıp derecelendirme notu olmamasına rağmen %75 risk ağırlığına tabi olacak ve daha uygun fiyatla borçlanabilecektir.

  Tabii bu noktada göz önünde bulundurulması gereken konu uluslararası derecelendirmeye tabi tutulmuş, notu iyi olan ve kurumsal portföy içinde yer alan bir firmanın %20’lere kadar düşebilen risk ağırlığına dahil olması dolayısıyla çok daha uygun fiyatlarla borçlanabilmesidir.

  KOBİ’lerin Alması Gereken Önlemler

  Firmalar Düzenli, Şeffaf ve Gerçekçi Bir Kayıt Düzenine Sahip Olmalıdır

  BASEL II ile birlikte kredi kullanan KOBİ’lerin risk değerlemesi belli kurallar ve standartlar çerçevesinde yapılacağından firmalar ticari faaliyetleri ile ilgili kayıtlarını gerek teminat koşulları gerekse kullanacakları kredinin maliyeti açısından gerçekçi tutmak durumunda kalacaklardır. Söz konusu değişim bir alt yapı maliyetini de beraberinde getirdiğinden krediye ihtiyaç duyulduğunda yüksek maliyetler ve zaman kaybı yaratacak simultane bir değişim yerine planlı bir yaklaşımla zaman içinde ticari faaliyetlerinin şeffaflık anlayışı içinde kayıt altına alınması konusunda çaba harcanması gerekmektedir.

  Derecelendirme’nin Önemi KOBİ’ler Tarafından Kabul Edilmelidir

  Türkiye’deki bankaların çoğu kendi iç derecelendirme sistemlerini oluşturmuş olsalar da BASEL II ile özellikle Kurumsal Portföyde yer alan firmalar için Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarının verdiği notlar oldukça önem kazanacaktır. Riskin analitik anlamda belirlenmesi iyi firmanın düşük maliyetle, göreli olarak kötü firmanın daha yüksek maliyetle fon bulmasına neden olacaktır.

  KOBİ’ler Risklerini Yönetmek İçin Gerekli Önlemleri Almalıdır

  Bir firmanın risk seviyesi ölçülürken sadece firmanın taşıdığı riskler değil firmanın bu riskleri yönetmek için aldığı önlemler de önem kazanmaktadır. Gelir ve giderleri farklı para birimlerinden oluşan bir firmanın forward işlemlerle kendini kur riskine karşı koruması riskin yönetilmesine bir örnek olarak gösterilebilir.

  BASEL II’ye Geçiş Sürecinde KOBİ’lere Öneriler

  KOBİ’ler yeni sürece uyum sağlayabilmek için temel olarak aşağıdaki konulara önem vermelidirler;

  Firmalar esas faaliyet konularında çalışmalıdır.
  Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt içine alınması gerekmektedir.
  Faaliyetlerinden doğacak riskleri yönetmek için gerekli finansal enstrümanlar kullanılmalıdır.
  Düşük maliyetli kredi kullanabilmek için BASEL II’ nin öngördüğü teminat yapısına uyum sağlanmalıdır. Genel olarak Türkiye’de ağırlıklı olarak kullanılan Ortak Kefaleti, Grup Şirketi Kefaleti veya Müşteri Çek ve Senedi gibi teminatlar yerine BASEL II;


  Nakit, mevduat veya mevduat sertifikası,
  Altın,
  Borçlanma senetleri,
  İMKB 100 hisse senetleri,
  Yatırım fonları,
  Ana endeks dışında fakat düzenlenmiş piyasalarda işlem gören senetler,
  Ana endeks dışında fakat düzenlenmiş piyasalarda işlem gören senetleri de barındıran fonlar,
  Taşınmaz mal ipoteği gibi teminatları öngörmektedir. (Ticari nitelikli ipoteklerin sayılıp sayılmayacağı; sayılacaksa hangi koşullar altında geçerli bir teminat olarak kabul edileceği henüz belli değildir.)


  Uluslararası standartlarda güvenilir mali tablolar üretilmelidir.
  Düzgün bir bilgi akışı için raporlama ve veri tabanı yönetimi amacı ile teknolojik alt yapı kurulmalıdır.
  Kurumsal yönetim kültürü en üst yöneticiden tüm çalışanlara kadar kabul görmelidir.
  Nitelikli insan kaynağı için yatırım yapılmalıdır. 

  kaynak : abank
   


  Eğitim Duyuruları

     TAVSİYE EĞİTİMLER      EĞİTİM FİRMALARI      FİRMALAR
 • Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi
 • Yöneticilik Becerileri Eğitimi
 • Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sert. Prg
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
 • Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Keytorc Teknoloji Hizmetleri
 • Ba-Works
 • UXservices
 • Eğitim Duyuruları

 •    Diğer Konular


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı