Anasayfa      Hakkımızda      Yardım      İletişim      Reklam  
  
   Anasayfa
 Ücretsiz Eğitimler
 indirimli Eğitimler
 Seçilmiş Eğitimler
 Son Eklenenler
 Eğitim Fırsatları
Anasayfa     Eğitim Takvimi    Eğitim Duyuruları     Eğitim Kategorileri    Eğitim Firmaları   Eğitim Talepleri     Makaleler    Haberler     Üyelik

ÜYELİK İŞLEMLERİ

E-Posta adresiniz

ÜyelikTipi

Şifre  

Beni hatırla

 • Şifremi unuttum
 • Üye ol
 •  İSTATİSTİKLER
  Toplam Eğitim    1694
  Takvimdeki Eğitim    0
  Eğitim talebi    0
  Aktif firma    580
  Aktif üye    4717


  Los Angeles International University

  Yazdırılabilir versiyon   Geri
  2472 görüntülenme
  (22.11.2009)
  2000`li yıllarda Proje Yönetimi
  Giriş
  Proje yönetimi 2000`li yıllarda nasıl olacaktır?
  Bu soru “işler nasıl olacaktır?” ve “gelecekteki yaşam stilimiz ne olacaktır?” gibi
  sorulardan çok farklı değildir. Bazı spekülasyonlar bu soruların yanıtlanmasında yardımcı
  olmaktadır;

  1-Mühendislik ve teknoloji ağırlıklı işlerin ağırlığı her beş yılda bir kendini katlayacaktır.

  2-Bilgisayar teknolojisi her iki yılda bir kendini katlayacaktır.

  3-Ürün-hayat çevrimleri kısalacaktır.

  4-Daha kısa ürün geliştirme süresinde yeni ürün talebi artacaktır.

  5-Yönetici ve idareciler daha hızlı stratejik karar almak için daha çok bilgiye ihtiyaç
  duyacaklardır.

  6-Bir çok yönetici, işten çok insana odaklanacaktır.

  7-İdareciler, yıllık 10 milyon dolarlık iş hacmini yönetmekten 50 milyon dolarlik iş
  hacimlerini yönetmeye başlayacaklardır.

  Yukarıdaki maddeler, gelecekteki iş yapma tarzımızdaki olası değişikliklere işaret
  ederken, geleceğin proje yöneticileri ile ilgili ipuçlarını da vermektedirler.

  Organizasyonel Etkiler

  Geleceğe ilişkin yorum yapabilmek, tutucu bakış açısı ile bile çok büyük bir hayal gücü
  gerektirir. Kar odaklı çalışan orta düzey yöneticiler üzerinde çok büyük değişiklikler
  olacaktır. Kar merkezlerinde, geleceğin yöneticilerinin ve idarecilerinin (kar odaklı
  çalışanlar) yetiştirilmesi için en uygun metod Proje Yönetimi gözükmektedir.

  Kısa vadeli yaklaşımlar ve uzun vadeli gerçekleşmeler/etkiler nedeniyle temel iş
  prensiplerimizle ilgili ciddi revizyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. İş hayatı ve hükümet
  birbirine zıt görüntüler sergilemekte, bu da verimliliğin azalmasına sebep olmaktadır.
  Teknoloji dünyayı küçültmekte ve bu suretle birçok operasyonel görevin eskimesine yol
  açmaktadır. Geçtiğimiz 20 yıldaki gibi bir büyüme olursa, teknolojik anlamda ana
  değişikliklerin olmasını beklemeliyiz. Proje Yönetimi, gerçekçi kar artışları sagladığının
  farkına varılmasıyla, geniş bir alanda kullanılacak ve onaylanacaktır.

  Değişim yavaş olur ve otomasyona geçiş dirençle karşılaşırsa bir çok organizasyon 20
  yy`ın eski yöntemlerine mecbur kalacaktır. Verimlilik artışı, sadece Proje Yönetiminin
  temel bileşenleri olan iç kaynakların paylaşımı ve yatay iş akışları ile gerçekleşecektir.
  Proje Yönetiminin organizasyonel biçimi, klasik organizasyona kıyasla daha kolay
  olduğundan gelecek 20 yıl içerisinde bir çok uluslararası firma buna geçecektir.
  Fonksiyonel uzman pozisyonları sadece organizasyonel hat bileşeni olarak kalacaklardır.
  Bir çok organizasyon, iç operasyon sayısını azaltacak ve tüm fonksiyonel disiplinleri
  matris yapıya dönüştürecektir.

  Proje Yönetimi yapısı ve Proje Yöneticisi pozisyonu olgunlaşacak ve fazla maliyetleri
  düşürmek için Proje Yöneticisi ile üst yönetim arasındaki bürokrasi katmanları elimine
  edilecektir. Bu durum üst yönetim pozisyonlarının, Proje Yöneticisi pozisyonlarından gelen
  kişilerce olacagını göstermektedir. Çünkü, Proje Yöneticileri tüm firma operasyonlarında
  yer alırlarken, bu konuyu gözardı eden Fonksiyonel Yöneticiler ise sadece kendi birimlerinin operasyonlarına hakim kalmakla yetineceklerdir.

  Proje Yönetimi, Ürün Yönetimine Karşı

  Geleceğin organizasyonları, Proje Yönetimini anlamadan uygulamaya kalktıklarında
  operasyon prosedürlerine zarar vereceklerdir. Bu problemi çözmek için ise insan miktarını
  (dolaylı) yavasça arttıracaklardır. Bu konudaki düşünce tarzı (“eğer bu problemlere yeni
  kaynaklar atarsak onlar bunu halledeceklerdir” düşüncesi) çogu zaman, zayıf iletişim,
  güvensizlik, ve eforların yanlış kullanımı yüzünden başarısız olacaktır.

  Bu problemleri çabuk çözme gerekliliği, yönetimin, verimliliği ve etkinliği arttıracak kalıcı
  iş güçleri ya da proje ekipleri kurmayı düşünmesini sağlar. İş gücü yönetiminde, başarının
  sürekliliği için yöneticiler tam zamanlı Proje Yönetimini benimseyeceklerdir. Firmaların,
  parça parça Proje Yönetimine girmeleri felaketlerle sonuçlanacaktır.

  Proje Yönetimi ve Ürün Yönetimi aynı anlama gelecektir. Geleceğin firmaları pazara göre
  şekillenecek ve her pazar bölümü bir bölüm yöneticisi tarafından yönetilecektir. Ürün
  yöneticileri, sadece bir seviye altlarındaki proje ekibiyle çalışacaklardır. Proje ekibi,
  ürünün tüm operasyonundan sorumlu olacak ve üst yönetimle beraber planlamada yer
  alacaklardır. Ürün yöneticileri, operasyonlardan sorumlu yöneticilere rapor verecekler,
  Proje Yöneticileri ise pazarlamadan sorumlu yöneticilere rapor vereceklerdir.

  Ürünler ve uygulamalar, daha çok teknik temelli olacak, geleceğin Proje Yöneticileri 25-
  35 yaşları arasında olacaktır. Bu Proje Yöneticileri üretim, tasarım, işleme ya da
  laboratuar eğitimlerinden geçmis olacaklardır. Etkin kişisel beceri ve iş bitirme yeteneği
  görülen kişiler Proje Yönetimi pozisyonlarına terfi ettirileceklerdir. Üst yöneticiler ya proje
  ekiplerinde yer alacaklar ya da idari proje ekibi gibi çalışarak, projelerin önceliklendirilmesi ve izlenmesi rolünü üstleneceklerdir.

  Bilgisayarın Rolü

  Bilgi-işlem yöneticileri için Proje Yönetimi bir yaşam tarzı olacaktır. 1970`lerden bu yana,
  çapraz fonksiyonel katılımlı karmaşık ve sistematik bilgisayar sistemlerine ilişkin
  çalışmalar Proje Yönetiminin gelişimini hızlandırmıştır.

  Bilgisayar sistemlerinin başarı ile kurulmaları, fonksiyonel birimlerin işbirliğine bağlıdır.
  Beklenen sonuçlara ulaşılıp, ulaşılmadığını anlamak için ise bilgi alış verişi ihtiyacı
  doğmuştur. Veri işlemede Proje Yönetimi 2000`li yıllarda itici bir güç olacaktır. Çünkü,
  organizasyon bütünündeki birimler daha entegre olacaklardır.

  Büyük ve karmaşık projeler, sosyal programları, enerji ve çevre programlarını içerecektir.
  2000`li yıllarda finans, insan ve malzeme temelli kaynaklar daha da sınırlı bir hale
  gelecektir. Bunun anlamı, artacak kontroller, önceliklerin belirlenmesi, çabuk karar verme
  analizleri ve tüm proje kontrolünde artışlar olacaktır. Bilgisayarlar, tüm kontrol
  alanlarında özellikle kullanılacaklardır. Gelecekte, büyük köklü değişikliklerin olacağına
  ilişkin yeterli kanıt mevcuttur. Teknolojik atılımlar ve azalan maliyetlerle birlikte mikro
  işlemciler ve akıllı terminaller bu büyümenin mekanizmasini oluşturacaklardır.

  Yazılım proje planlama modelleri çok daha fazla kullanılacaktır. Akla yatkın olan, Proje
  Yöneticilerinin evleri dışında daha çok çalışacakları olmasına rağmen bugünkü eğilim,
  klasik ve matris organizasyonun ortadan kalkacağı yönündedir. Bireyler ya da gruplar,
  evlerinden iletişim teknolojilerini kullanarak çalışabileceklerdir. Ne var ki, stratejik karar
  merkezi ve organizasyonel merkezler firma bünyesinde kalacaktır. Büyük projeleri
  bilgisayar bağlantıları kurarak bir arada izlemek mümkün olacaktır.

  Bilgisayar, bir çok seviyede çalışanların yerine geçecektir. Genel müdür, donanım ve
  sistem personeli idari karar verme grubu olacaktır. Bu grup, Proje Yöneticilerinin
  yöneticisi olarak, proje planı temelinde iş-akış planını ve ana üretim planlarını
  uygulayıcılara ileteceklerdir.

  Akıllı terminaller, proje kontrolünde artan bir role sahip olacaklardır. Ekranlardan dakika
  dakika maliyet kontrolü yapilabilecektir. Düzenleyici faaliyet ve ödünleşim (trade off)
  analizi anında yapılabilecektir. Stok kontrol problemleri tarihe karışacaktır. Proje
  Yöneticileri projelerini tümüyle görebilecek hatta ortak kullandıkları kaynakları diğer
  projelerde de izleyebileceklerdir.

  İş Organizasyonlarına Etkisi

  Bugünün kapitalist yarı müdahaleli yapısının devam edeceğini düşünürsek gelecekteki iş
  organizasyonlarının pazarlama ve üretim yeterliliği ile rekabet etmeyeceğini aksine
  yönetim kabiliyetlerinin ve teknolojik bilginin (know-how) önem kazanacağını
  söyleyebiliriz. Bu varsayım şuna dayanarak yapılmıştır; Operasyonel planlama, üretim,
  üretim kontrolü, yönetim ve hatta planlama otomatize olacaktır. Başarılı firmaları
  diğerlerinden ayıran özellik stratejik planlama yapması, uygun ürünleri geliştirmesi,
  hükümet müdahalelerinden daha az etkilenmesi ve ortamdan kaynaklanan değişikliklere
  doğru cevap geliştirebilmesi olacaktır.

  Üst yönetim, iş operasyonlarına daha çok doğrudan katılacak ve bütünsel kontrolde
  bulunacaktır. Firma yazılımları, stratejik hedeflerin ve kisa vadeli amaçların eylem
  planlarına dönüşmesini sağlayacak ve gerçekleşmeleri de üst yönetime doğrudan
  raporlayacaklardır.

  Proje Yöneticisinin Rolü

  Yukarida açıklananlar, matris organizasyonun esnekliği ve Proje Yöneticisinin projeye
  ilişkin değişikliklere adaptasyon kabiliyeti varlığının sürecini gösterecektir. Tekrarlayan
  operasyonlarda otomasyon ve bilgi işlem teknikleri, teknolojinin yettiği oranda en etkin
  çözümü verecektir. Sadece, ilk ve tek olan projelerde, (örneğin AR-GE projeleri) Proje
  Yöneticisinin liderliğine ihtiyaç duyulacaktır.

  Aşağıdaki Proje Yönetimi becerileri gelecekte önemli olacaktır:

  1- Mevcut kaynak kısıtları ve performans gereksinimleri altında sonuç üretebilmek. Proje
  amaçlarına ve bunların nasıl başarılacağına ilişkin kesin planlamaya bütünsel bakış ile
  gerçekleşir.

  2- Proje ekibini yönlendirmek için gerekli olan liderlik. Sonuçların raporlanması ve
  kontrolü ile ilgili geri besleme otomatik olacağından çok fazla uğraş gerektirmeyecektir.
  3- İletişim, kaynaklar arasında ortaya çıkan çatışmaların çözümlenmesinde kullanılacaktır. Gelecekte bilgisayar - insan çatışmasının da çıkabileceği hayal edilebilir.

  Geleceği Proje Yöneticisi bir tek projelerin operasyonel planlamasıyla ilgili olacaktır.
  Bilgisayar, her ne kadar gerçekçi katkıda da bulunsa da alternatiflerin tanımlanmasında,
  farklı ortamların tahmin edilip, testlerin yapılmasinda, amaçlara ulaşmak için operasyonel
  planın düzenlenmesinde, başarısız olabilir. Proje Yöneticisinin sistem bakışı, doğru
  alternatifleri seçmesine ve seçilmis eylem planının uygulanmasında proje ekibine liderlik
  edebilmesini sağlayacaktır.

  Proje Yöneticisi Seçimi Ve Eğitimi

  Gelecekte Proje Yöneticilerinin daha çok sorumluluk üstleneceklerini düşünürsek,
  eğitimlerini değerlendirmek önemli hala gelmektedir. Bu doğrultuda, personel kayıtları,
  akademik başarılar, performans değerlendirme sonuçları, psikolojik testler ve kariyer
  geliştirme kayıtları Proje Yöneticilerinin seçiminde kullanılacaktır.

  Formal eğitim, Proje Yöneticileri için iş hayatında tam anlamıyla bir ölçü olmamakta,
  değişen dünya koşullarına ayak uydurabilmek için kendilerini sürekli güncellemeleri
  gerekmektedir. Aldıkları formal eğitim disiplininin yanısıra, iletişim ve genel yönetim
  becerilerine, insan - makina - bilgisayar ilişkileri konusunda bilgiye, devlet kaynaklı
  kısıtlar hakkında bilgiye, politik kararların içeriklerini anlamaya, iş ekonomisine bütünsel
  bakmaya ve insan davranışını anlamaya gereksinim duyacaklardır.

  Kariyer gelişimlerinin değişik noktalarında Proje Yöneticileri üst yönetimle sürekli bir ilişki
  içinde olacak, stratejik hedeflerin nasıl geliştirildiğini, bu hedeflerin nasıl proje amaçları
  haline getirildiğini ve proje sonuçlarının organizasyonu nasıl etkilediğini anlamaya
  çalışacaklardır.

  Üniversiteler, lisans ve lisansüstü Proje Yönetimi eğitimleri vermeye başlayacaktır.

  Performans Ölçümü

  Güçlü bilgi sistemleri, uygun kontrol gelişimi, geri besleme ve rapor şablonları ile yönetsel
  performansların değerlendirilmesi oldukça tarafsız bir hale gelecektir. Performans
  değerlendirme, belirlenen amaçları temel alacak ve bu amaçlara göre performans
  ortamsal koşullar gözönünde tutularak değerlendirilecektir. Bugün, bir çok sistem sadece
  belirlenmiş performans amaçları ile gerçekleşen performansın karşılaştırılmasına dayanır.
  Bugünkü sistemler ya değerlendirmeyi etkileyecek ortamsal değişiklikleri göz ardı ederler
  ya ortamsal değişikliği abartırlar ya da performans standartlarını ayarlamada dış kısıtları
  kullanırlar. Bilgi sistemi veri tabanı (MIS) kullanımı, kesin analizi ve Proje Yöneticisi
  çalışma sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır.

  Tam bilgi ve güçlü bilgisayar desteği olduğunda yönetsel performansın gerçekçi
  değerlendirilmesi “operasyonel planımızdan saparsak ne olur?” ya da “planımızı tam
  anlamıyla gerçekleştirirsek ne olur?” gibi sorulara cevap vermekle mümkün olacaktır. Üst
  yönetimin belirlediği stratejik hedeflerin kalitesi projenin amacının uygunluğunu gösterir.
  Geleceğin Proje Yöneticilerince yapılacak operasyonel planlamanın kalitesi projenin
  başarısını belirleyecektir.

  Hükümet

  Proje Yöneticisinin gelecekteki rolüne ilişkin analiz, çalışacağı ortamın analizi yapılmadan
  mümkün değildir. Muhtemelen hükümetin vatandaşlar üzerindeki etkisi artmaya devam
  edecek ve çevresel kanunların etkisi hızla artacaktır. Hükümet, yenilenemeyen
  kaynakların güçlendirilerek geri dönüşümünü sağlamaya çalışacaktır.

  Sosyal Değişim

  Üretim otomasyonunda ve iş gücü talebindeki artışla beraber işyerlerinden ayrılma
  yılginlığa sebep olacak, çalışma süreleri azalacak, var olandan daha çok bos vakit olacak,
  eğitim artacak, ve iş ile eğitimi birbirinden ayırmak zorlaşacaktır. Bilgi değişikliği
  çalışanların tek bir kariyere odaklanmalarını imkansız kılacak, bir çok kariyer beklentisi
  yaratacaktır. Esnek çalışma saatleri kavramı daha çok onaylanacaktır. İş gücü daha mobil
  hale gelecektir. Esnek saatlerden dolayı ise projede görev alan bireylerin motivasyonunda
  yükselme görülecektir.

  Demogrofi

  Köyden kente göç, kültürel ve eğitimsel farklılıklar devam ettiği sürece kalifiye olmayan
  çalışan sayısını arttıracaktır. Din, siyaset, spor, cinsiyet ve kültür, organizasyonlarda
  önemli rol oynayacaklardır. Bu farklılıklar, kalifiye personelin motivasyonunu bozabilecek
  bu da Proje Yöneticisinin görevini zor ve karmaşık bir hale getirecektir.

  Fiziksel Kaynaklar

  Organik kaynakların gelecekte tükenecekleri endişesi inorganik kaynaklara doğru
  yönelmeye yol açacaktır. Bir çok ülke, inorganik maddeleri (çinko, bakir vs.) reserve
  etmeye başlamışlardır. Ülkeler ellerindeki kaynakları birbirleriyle degişme yoluna
  gitmekte ya da OPEC benzeri karteller oluşturmaktadırlar. Proje Yöneticileri projeleri için
  gerekli kaynaklarla ilgili alternatifleri degerlendirmek ve geri dönüşümü mümkün
  kaynaklar kullanmaya yöneleceklerdir.

  Pazarlar

  Pazarın değişkenliği artmaktadır. Proje Yöneticisi değişikliklere karşı çabuk cevap
  verebilmenin yollarını aramalıdır. Proje ekibine verilen hedef ve amaçlar, proje sürecinde
  sürekli değişebilecektir. Böyle bir ortamda istatistik - olasılık önem kazanacaktır.

  Firmalar sadece ulusal kalmayacak bunun da ötesine geçip, bir veya birden fazla ulusun
  oluşturduğu siyasi yapıların içine gireceklerdir. Böyle bir yapıda, Proje Yöneticisinin görevi
  zorlaşacak, karmaşık hale gelecek, farklı kültürden insanların koordinasyonu, bir çok lisan
  ve farklı yetenek seviyeleri ile uğraşmak zorunda kalacaktır.

  Yaşam Biçimleri
  Yaşam, hızlı değişim sonucu daha karmaşık hale gelecek, tek kariyer beklentisi yerine
  birden fazla kariyer beklentisine yönelim olacaktır. Bu da insanların aynı sektör içinde
  farklı iş yerlerinde çalışmalarından öte, farklı sektörlerde bile görev alma isteği ortaya
  çıkaracaktır.

  Teknolojinin iş hayatına girişi uzmanlıkların sektörel özellilklere sahip olmasını
  gerektirmeyecek, bir mühendis her türlü üretim/hizmet sistemini Girdi-Süreç-Çıktı
  esasına dayanarak tasarlayip, yürütebilecektir.

  Yazan: Savaş ŞAKAR
  mail: savas@projeyonetimi.com
  İstanbul Kurumsal Gelişim

     TAVSİYE EĞİTİMLER      EĞİTİM FİRMALARI      FİRMALAR
 • Satınalma Yönetimi ve Teknikleri
 • Depo ve Stok Yönetimi Eğitimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Yöneticilik Becerileri Eğitimi
 • Dış Ticaret ve Operasyon Uzmanlığı Sert. Prg
 • Keytorc Teknoloji Hizmetleri
 • İstanbul Kurumsal Gelişim
 • Eğitim Duyuruları
 • Ba-Works
 • UXservices

 • Biymed Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

     Diğer Konular


  egitimduyurulari.com © 2007 Tüm hakları saklıdır Anasayfa | Ücretsiz Eğitimler | Hakkımızda | Yardım | İletişim | Uyarı